Vägvisare inom pälsdjursfoder

nyko

pälsdjursfoder

Nyko tillverkar foder för pälsdjur

 

Genom att sammanblanda råvaror såsom exempelvis fisk, slaktbiprodukter, proteinblandningar och sädesprodukter, fås ett till konsistensen grötliknande foder anpassat för pälsdjur. Det färdiga fodret, som håller en temperatur på några plusgrader, levereras till farmerna med speciella tankbilar. Under uppfödningssäsongen tillverkas skilda foder för mink och räv.

Specialfoder för avelsräv

Djurens behov av foder varierar under året och det är därför viktigt att kunna leverera ett så ändamålsenligt foder som möjligt. De senaste åren har vi därför tagit fram ett specialfoder för avelsräv. Fodret anpassas dessutom till djurens olika behov av näringsämnen under olika årstider. Fodrets sammansättning bestäms av en foderkommitté i vilken ingår representanter från pälsfarmarkåren och produktionsanläggningen.

Fodrets kvalitet övervakas och kontrolleras noggrant. Kemiska och bakteriologiska analyser görs kontinuerligt för att djuren skall få ett så bra foder som det bara är möjligt. Foderråvarorna är till största delen av inhemskt ursprung.